חדשותתורהמציון

חדשות

 
30/נובמבר/2011 :
שבתון צפון אמריקה בסיינט לואיס - פרשת ויצא
 

הועידה השנתית של שליחי תורה מציון בצפון אמריקה

ד' -  ח' בכסלו תשע"ב - 30 בנובמבר - 4 בדצמבר 2011

סט. לואיס

רב אורח:

הרב דוד סתיו
רב העיר שהם ויו"ר ועד רבני צהר

אנו מקדמים בברכה את האורחים המכובדים:

מר הווארד וויסבנד, חבר הנהלה של "תורה מציון"
מר סולי סאקס, מנכ"ל תנועת המזרחי העולמי
הרב אליעזר מיטשל, CJF, ישיבה-אוניברסיטה ניו-יורק
מנהיגי ורכזי כוללים תורה מציון בקהילות שונות

הורדת הלו"ז ב-PDF

 


יום רביעי, ד' בכסלו תשע"ב, 30 בנובמבר 2011 - בחורים בלבד

שעה פעילות מַנחה מיקום
13:00 הגעה ורישום ופיזור אצל משפחות מארחות בתיאום עם מיכל נתן ביהכנ"ס יאנג-ישראל
15:00 פתיחה לשליחים - חוויות שליחות הרב בעז גנוט ומיכל נתן
16:20 תפילת מנחה ומעריב  
17:00 פתיחה לשליחים (המשך) כנ"ל
17:45 ארוחת ערב  אצל משפחת אסט ברכות: הרב בעז גנוט
ד"ת: כולל ממפיס
בית משפחת אסט
18:45 פעילות בכיף הרב בעז גנוט ומיכל נתן  
22:00 חזרה למשפחות המארחות    

יום חמישי, ה' בכסלו תשע"ב, 1 בדצמבר 2011

שעה פעילות מַנחה   מיקום
7:45 תפילת שחרית וארוחת בוקר דבר תורה: כולל ניו יורק בית הספר אפשטיין משפחות:
הגעה ורישום בבית הכנסת יאנג ישראל
(אצל מיכל נתן)
9:00 ישיבת עבודה הרב בעז גנוט
10:00 מה קורה לי? על עליות וירידות רוחניות בשליחות הרב דויד סתיו
11:15 הפסקה  
11:30 שיעור הרב משה שולמן, רב ביהכ"נ
12:30 נסיעה לבית הכנסת  
12:45 ארוחת צהרים דבר תורה: כולל סט. לואיס בית הכנסת
יאנג ישראל
13:30 תיאום כוונות – מה בעצם אנו עושים פה? הרב אבי גרין, מנהל בית הספר אפשטיין
גב' ברברה אסט, נשיאת כולל תורה מציון בסט. לואיס
הרב דויד סתיו, מנחה: הרב בעז גנוט
14:30 הפסקה  
  גברים נשים
14:45 בנק רעיונות בית ספרי – מה עובד ומה עובד טוב יותר? מצגות שליחים פתיחה: חוויות שליחות מיכל נתן
16:20 ת. מנחה ומעריב  

יום חמישי, ה' בכסלו תשע"ב, 1 בדצמבר 2011 (המשך)

שעה פעילות מַנחה מיקום
17:00 פגעת בול  - איך להעביר שיעור לקהל אמריקאי באופן אפקטיבי. הרב ראובן ברנד, ראש כולל שיקגו בית הכנסת יאנג ישראל
17:45 הפסקה  
18:00 בנק רעיונות קהילתי – מה עובד ומה עובד טוב יותר? מצגות שליחים
19:00 ארוחת ערב ברכות: מר סולי סאקס
20:00-23:00 בחורים: תכנית משמר עם חברי הקהילה באחריות כולל סט. לואיס ובשיתוף הרב דויד סתיו ראשי כוללים ואברכים:
חוויות שליחות
הרב בעז גנוט ומיכל נתן

 יום שישי, ו' בכסלו תשע"ב, 2 בדצמבר 2011

שעה פעילות מַנחה מיקום
  בחורים נשים ראשי כוללים ואברכים  
בוקר 7:15 / 7:30 נסיעה לבתי הספר התארגנות בבתים 6:30 תפילה בבית הכנסת בית הכנסת ובתי הספר
7:45 / 8:00 תפילה בבתי הספר 7:45 ארוחת בוקר דבר תורה: יעקב אוחנה, כולל שיקגו
8:30 ארוחת בוקר קלה 8:15 נסיעה לבית הספר BYHS 8:15 הכנסת ילדים לביביסיטר
8:45 תכנית קבלת שבת 8:45 תכנית לימוד בביה"ס 8:30 ישיבת עבודה עם הרב בעז ג.
9:45 נסיעה לבית הכנסת 9:45 נסיעה לבית הכנסת 9:45 הפסקה
  בחורים ראשי כוללים, אברכים ונשים בית הכנסת יאנג ישראל
10:00 ישיבת עבודה הרב בעז גנוט חינוך ילדים בתפוצות הרב דויד סתיו
  ראשי כוללים, אברכים ובחורים נשים
11:00 חברותות – מדריך מעשי הרב נדב לוין, ראש כולל מונטריאול בנק רעיונות נשים מיכל נתן
  כולם
12:00 ארוחת צהרים דבר תורה: אריה גרוס, כולל מונטריאול
12:30 תמונה קבוצתית  
12:40 מה קורה בארץ? יחסי ציונות-דתית והמדינה הרב דויד סתיו
13:45 חזרה למשפחות מארחות והערכות לשבת  

ליל שבת פרשת "ויצא", ו' בכסלו תשע"ב, 3 בדצמבר 2011

שעה פעילות מַנחה מיקום
16:22 כניסת שבת ותפילת מנחה-מעריב דבר תורה בבית הכנסת: הרב דוד סתיו ביהכנ"ס יאנג ישראל
  סעודת שבת אצל המשפחות המארחות  
19:45 עונג שבת למבוגרים ולנוער
נושא: יחסי דתיים וחילוניים במדינת ישראל
הרב דוד סתיו
מר סולי סאקס
כולל אחראי: וושינגטון

שבת פרשת "ויצא", ו' בכסלו תשע"ב, 3 בדצמבר 2011

שעה פעילות מַנחה מיקום
8:45 מנין מרכזי דבר תורה: הרב דוד סתיו ביהכנ"ס יאנג ישראל
11:30 קידוש
12:00 שעורים קצרים הרב יוני גוטליב: "גבורה יהודית"
הרב ברוך ווינטרוב: " 'מה נורא המקום הזה' - ממה ירא יעקב?"
ציפי רימל: "ציונות - הסטוריה של מאבק"
מיכל הורוויץ: "איזהוא גיבור?"
12:30 ארוחת צהרים דבר תורה: הרב מאיר מימון, כולל ממפיס משפחות מארחות
13:15 מנוחת שבת  
15:30 שיעור לקהילה בנושא: הרב בעז גנוט ביהכ"נ
יאנג ישראל
16:15 תפילת מנחה וסעודה שלישית דבר תורה: הרב נדב לוין, כולל מונטריאול
17:40 תפילת ערבית וצאת שבת הבדלה בניגון – כולל מונטריאול
20:00 מלווה מלכה הדינר השנתי של כולל תורה מציון סט. לואיס ביה"ס
קלייטנון פארק
23:30 ישיבת ראשי כוללים - שעה וחצי הרב בעז גנוט ומיכל נתן גסטפרוינד

יום ראשון, ז בכסלו תשע"א, 14 בנובמבר 2010

שעה פעילות מַנחה מיקום
8:30 תפילת שחרית ד"ת: הרב דוד סתיו, הרב בעז גנוט ביהכ"נ בית אברהם
9:15 ארוחת בוקר (והכנת א. צהרים ארוזה) ד"ת-עמנואל אלשטיין-כולל ממפיס
10:00 סיכום שבתון הרב בעז גנוט ומיכל נתן
10:30 אפשרות לטיול בעיר באחריות כולל סט. לואיס
15:00 נסיעות לשדה התעופה    

מידע חשוב:


Young Israel of St. Louis
8101 Delmar Blvd.
St. Louis, MO 63130
Tel: +314-727-1880
http://youngisrael-stl.org/

Bais Abraham Congregation
6910 Delmar Blvd.
St. Louis, MO 63130
Tel: 314.721.3030
rabbi@baisabe.com
http://www.baisabe.com

Epstein Hebrew Academy
1138 Warson Road
St. Louis, Mo 63132
Tel: +314-994-7856
http://www.eha.org/

Block Yeshiva High school for girls
1146 North Warson Road
St. Louis, MO 63132
Tel: +314-872-8701

Block Yeshiva High school for boys
10332 Old Olive St. Road
St. Louis, MO 63141
Tel: +314-442-6737

Marty and Barbara Ast (president)
8000 Stanford Ave.
Home: +314-863-9327
Cell: +314-303-5511

Ruth Asher-Koshner (shabbaton coordinator)
7941 Gannon Ave.
Home: +314-727-6317
Cell: +314-401-6618
rutie.asher@gmail.com

Rose-Ann Ariel (shabbaton coordinator)
7931 Teasdale Ct.
Cell: +314-780-7310
raariel@gmail.com

Boaz and Yael Shachak (shlichim)
7925 Delmar Blvd.
Home: +314-725-2739
Cell: +314-420-8080 (Boaz)
         +314-420-3696 (Yael)
boazyael@gmail.com

Assi and Gilat Gastfraind (shlichim)
6918 Delmar Blvd
Cell: +314-609-1838 (Assi)
        +314-562-8841 (Gilat)
Assi.Gastfraind@gmail.com

 

Clayton High School
1 Mark Twain Circle,
Clayton, MO 61305

Taharath Israel of St. Louis (Mikva)
4 Millstone Campus
St. Louis, MO 63146
Tel: +314-569-2770 ext: 14

 

Rav Boaz Genut (Executive director)
Cell: +44-792-457-1307
         +1-903-890-5938
         +972-52-566-5459
ravboaz@torahmitzion.org

Michal Natan (shlichim coordinator)
Cell: +1-940-603-8424
         +44-770-004-0003
michal@torahmitzion.org

 

הוסף תגובה תגובות שהתקבלו לידיעה זו:

1: פתח/סגור תגובהReXcdKEPGTowUskc על ידי iYYqDvhJpU 4/יוני/2012
2: פתח/סגור תגובה1 על ידי 1 1/יוני/2014
3: פתח/סגור תגובה1 על ידי -1' 1/יוני/2014
4: פתח/סגור תגובה1 על ידי 1 1/יוני/2014
5: פתח/סגור תגובה-1' על ידי 1 1/יוני/2014
6: פתח/סגור תגובה1 על ידי 1 1/יוני/2014

 

שלח תגובה!
שמך: אימייל:
שורת נושא :
הערות:

 

 

 

חדשות